Khánh Vĩnh: Trồng 245ha bắp vụ đông xuân

05/03/2017, 21:54 [GMT+7]

Đến nay, nông dân huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã gieo trồng được 245ha bắp vụ đông xuân, chủ lực là các giống: DK 888, bắp cao sản TSB 1, bắp lai VN 10, bắp nếp nù.


Nông dân đang tập trung chăm sóc, làm cỏ bắp chính vụ; đồng thời thu hoạch các trà bắp sớm, diện tích khoảng 10ha, năng suất đạt 1,8 tấn/ha. Hiện nay, giá bắp lai (đỏ) 5.000 đồng/kg, bằng vụ trước nên thu nhập không cao. Đồng bào dân tộc thiểu số canh tác bắp chủ yếu dựa vào thiên nhiên, không đầu tư nên chất lượng và năng suất còn thấp. Thực tế này đòi hỏi các cấp, ngành, của huyện cần tăng cường tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân khâu kỹ thuật, nâng chất lượng sản phẩm.

V.L


 

;