Khánh Vĩnh: Bệnh hại phát triển trên cây xoài

06/03/2017, 07:00 [GMT+7]

Nhiều vườn xoài tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang mắc bệnh thán thư và xì mủ. Theo lãnh đạo Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, bệnh thán thư xuất hiện ở các nhà vườn tại các xã: Khánh Hiệp, Khánh Trung, thị trấn Khánh Vĩnh; bệnh xì mủ xuất hiện ở các xã: Khánh Trung, Khánh Thành, Sông Cầu. Trạm đã hướng dẫn nông dân nhận biết và cách phòng trừ bệnh thán thư bằng Antracol 70 WP, Scor 250 EC, Manage 15 WP, Plant 50 WP…; bệnh xì mủ bằng dung dịch Bodax 1% quét lên gốc 2 lần vào mùa mưa, cắt bỏ cành, lá bệnh đem tiêu hủy, vệ sinh vườn cắt mầm bệnh.


Xoài là 1 trong 4 cây trồng chủ lực của huyện Khánh Vĩnh. Diện tích xoài hiện nay đã lên tới 171ha, tập trung ở các xã: Khánh Trung, Khánh Nam, Khánh Bình, Khánh Đông và thị trấn Khánh Vĩnh, đa dạng về giống như: Úc, Thái Lan, Hòa Lộc, cát thơm, canh nông…


V.L

;