Giai đoạn 2016 – 2020:

Xem xét quy hoạch 4 cơ sở giết mổ tập trung

12/03/2017, 21:49 [GMT+7]

Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương thẩm định Dự án “Quy hoạch chi tiết các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2025”.


Toàn tỉnh hiện có 191 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm song công suất giết mổ còn khá nhỏ. Tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, thủ công vẫn còn phổ biến, nằm lẫn trong khu dân cư, chợ nên điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm chưa bảo đảm. Chính vì thế, việc quy hoạch chi tiết các cơ sở giết mổ đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm là cấp thiết. Theo Phân viện Thiết kế nông nghiệp miền Trung, đơn vị thiết kế dự án, đến năm 2025, toàn tỉnh có 17 cơ sở giết mổ tập trung, trong đó có 2 cơ sở loại 1 (quy mô công nghiệp), 4 cơ sở loại 2 (giết mổ bán công nghiệp) và 11 cơ sở loại 3 (giết mổ thủ công). Giai đoạn 2016-2020: 7 cơ sở; giai đoạn 2021-2025: 10 cơ sở.


Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Đào Công Thiên yều cầu quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm phải có diện tích ít nhất 5ha, nhằm bảo đảm quy mô phát triển trong thời gian tới; vị trí được chọn phải đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng (điện, đường, nước…), gần khu vực chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư. Ông Đào Công Thiên giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với huyện Cam Lâm và TP. Nha Trang về tình hình đầu tư các khu giết mổ gia súc, gia cầm báo cáo UBND tỉnh. Trước mắt, giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ xem xét, quy hoạch 4 cơ sở giết mổ tại xã Phước Đồng (Nha Trang), thị trấn Cam Đức (Cam Lâm), xã Suối Hiệp (Diên Khánh) và xã Vạn Phú (Vạn Ninh). Riêng Ninh Hòa, chính quyền thị xã cần có văn bản bổ sung diện tích, tỉnh sẽ xem xét đưa vào giai đoạn này.


V.L

 

;