Đồng loạt áp dụng quy định bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi

02/03/2017, 09:52 [GMT+7]

Theo yêu cầu của sở công thương các địa phương, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cần xác định giá tối đa trong các khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định. Giá kê khai này được gửi tới sở công thương để làm cơ sở thực hiện việc đăng ký giá bán.


Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được áp dụng đến hết tháng 3-2017, theo quyết định của Bộ Công Thương ban hành ngày 16-1-2017.


Việc tiếp tục thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện theo biện pháp, gồm: Quản lý giá tối đa theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa đến hết tháng 3-2017; Thực hiện biện pháp đăng ký giá theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa đến hết tháng 3-2017.


H.D (Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương)

;