Hoàn thành tốt công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

16/02/2017, 22:21 [GMT+7]

Ngày 16-2, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh đến dự.

 

Đồng chí Đào Công Thiên trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Ông Đào Công Thiên trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc


Cuộc tổng điều tra được triển khai đồng loạt ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh từ ngày 1-7-2016. Đến tháng 11-2016, công tác tổng điều tra đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Kết quả tổng hợp nhanh cho thấy, tổng số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản ở thành thị và nông thôn toàn tỉnh đến ngày 1-7-2016 là 188.314 hộ (tăng 8,1% so với thời điểm 1-7-2011), tổng số nhân khẩu ở nông thôn là 648.566 người. So với thời điểm 1-7-2011, đã có sự chuyển dịch cơ cấu hộ nông thôn ở các ngành sản xuất chính; xu hướng giảm hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản ở các huyện, thị xã, thành phố chủ yếu chuyển sang các ngành nghề công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, vận tải và ngành dịch vụ. Nguồn thu nhập lớn nhất của các hộ cũng có sự thay đổi đáng kể. Mô hình kinh tế trang trại tuy số lượng chưa nhiều nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, hàng năm giải quyết việc làm thường xuyên cho 766 lao động. Mô hình cánh đồng lớn đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được đầu tư hoàn chỉnh, bộ máy chính quyền cấp xã ngày càng được tăng cường, bộ mặt nông thôn đổi mới nhanh chóng…


Thời gian tới, khi có kết quả chính thức về kết quả tổng điều tra, Cục Thống kê tỉnh sẽ công bố để cung cấp cho các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân; Cục Thống kê tỉnh trao giấy khen cho 99 cá nhân, 26 tập thể đã có thành tích trong công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.


H.Đ
 

;