Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa:

Tích cực vận động doanh nghiệp tham gia

16/02/2017, 22:22 [GMT+7]

Sáng 16-2, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành “Dự án nâng cao năng suất và chất lượng (NS-CL) sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020” chủ trì buổi làm việc về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.


Theo kế hoạch, năm 2017, dự án sẽ tổ chức 8 lớp đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng kiến thức về NS-CL cho công chức, viên chức của các sở, ban, ngành liên quan, DN; hướng dẫn xây dựng, áp dụng, công bố và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa… Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ kinh phí cho khoảng 10 DN tham gia dự án với kinh phí thực hiện là 1 tỷ đồng.


Năm 2016, dự án đã hỗ trợ 11 cơ sở đăng ký áp dụng mã số mã vạch, 4 cơ sở về ghi nhãn sản phẩm hàng hóa, 1 cơ sở áp dụng tiêu chuẩn; hỗ trợ Phân viện Thú y miền Trung tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2016... Được biết, dự án thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 với tổng kinh phí 35,6 tỷ đồng; trong đó kinh phí nhà nước 15,8 tỷ đồng, kinh phí từ DN và nguồn khác 19,7 tỷ đồng…


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Bắc đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ DN tham gia dự án để trình HĐND tỉnh; tham mưu về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, phương thức chọn lựa DN tham gia dự án; rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện dự án trong thời gian qua…


H.DUNG
 

;