Cam Ranh:

Cần tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ

16/02/2017, 22:19 [GMT+7]

Ngày 16-2, đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tình hình khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản tại TP. Cam Ranh.


Theo báo cáo của UBND TP. Cam Ranh, địa phương có khoảng 2.000 tàu thuyền khai thác thủy sản, trong đó hơn 70% hoạt động khai thác gần bờ; sản lượng khai thác hàng năm ước đạt hơn 17.200 tấn; tình trạng khai thác thủy sản ven bờ bằng phương tiện cấm, nghề cấm vẫn tồn tại. Số lồng bè nuôi thủy sản trên vịnh Cam Ranh hiện khoảng 30.000 lồng; môi trường nuôi ngày càng ô nhiễm. Về nuôi thủy sản ao đìa, toàn thành phố có 600ha, trong đó có 280ha tôm, 320ha nuôi cá và ốc hương…


Dịp này, TP. Cam Ranh kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ trên địa bàn; trong quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh cần khảo sát mặt nước ven vịnh Cam Ranh để bổ sung kịp thời nhằm đáp ứng một phần nhu cầu nuôi trồng của người dân. Theo định hướng đến năm 2020, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn sẽ thu hẹp, do đó cần phải chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản.


Trước đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đã đi khảo sát thực tế tại một số vùng nuôi tôm và doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn TP. Cam Ranh để ghi nhận, nắm bắt thực tế những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ các hộ nuôi, cơ sở chế biến thủy sản.


Các ý kiến, kiến nghị của các hộ nuôi, các cơ sở chế biến thủy sản cũng như chính quyền địa phương đã được Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận, báo cáo tại cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh sắp tới.


H.L

 

;