Đổi tên một số ban quản lý dự án

02/01/2017, 22:20 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đổi tên Ban Quản lý (BQL) dự án các công trình Trọng điểm tỉnh Khánh Hòa thành BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa; đổi tên BQL dự án các công trình Giao thông và Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa thành BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa; đổi tên BQL dự án các công trình Xây dựng dân dụng tỉnh Khánh Hòa thành BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.


Các tổ chức trên là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND tỉnh; thời gian hoạt động theo tổ chức mới từ ngày 1-1-2017. 

 
T.H
 

;