Thông qua quy hoạch phát triển ngành Thủy sản giai đoạn 2016 - 2025

Sáng 27-6, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp thẩm định Đề án Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2035.  

Khu công nghiệp Suối Dầu: Nóng chuyện thiếu lao động

Vấn đề thiếu lao động trong Khu công nghiệp Suối Dầu đã được nhiều doanh nghiệp phản ánh tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Sơn Hải chủ trì, diễn ra mới đây.  

Sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 53.000 tấn

6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác thủy sản của ngư dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ước đạt hơn 53.000 tấn, tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước. 

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442