Kinh doanh tín chỉ carbon: Đang chờ thông tư hướng dẫn

Khánh Hòa có hàng trăm ngàn héc-ta rừng là yếu tố thuận lợi để kinh doanh tín chỉ carbon. Tuy nhiên, đến nay, việc thực hiện vẫn còn khó khăn, đang chờ thông tư hướng dẫn.  

Dự án Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong: Kiến nghị điều chỉnh công suất

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đang thực hiện các thủ tục để kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa đầu tư nâng công suất Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong (thị xã Ninh Hòa) để có thể đón được tàu 70.000 tấn. Mục đích của việc điều chỉnh nhằm khai thác tối đa công năng và lợi thế của khu vực này.   

Kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trầm hương

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trầm hương trên địa bàn tỉnh. 

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442