Thiết bị biến khí thải ôtô thành mực vẽ

12/03/2017, 21:30 [GMT+7]

Thiết bị Kaalink được gắn vào ống xả ôtô, giữ lại phần lớn muội than để chế tạo mực Air-Ink dùng trong vẽ tranh hoặc thư pháp.

 Phòng nghiên cứu Graviky Labs trực thuộc Viện công nghệ Massachusetts (MIT) giới thiệu thiết bị thu thập muội than từ khí thải ôtô để xử lý thành mực đen chất lượng cao mang tên Air-Ink, dùng trong vẽ tranh hoặc nghệ thuật thư pháp.

Thiết bị lọc khí thải có tên Kaalink, có khả năng lọc 85-95% muội than có trong khí thải ôtô.

Air ink là mực làm từ không khí ô nhiễm tái chế. Sản phẩm này được chế tạo bởi phòng nghiên cứu Graviky Labs. Nó thu thập muội than từ ống xả ô tô. Muội than sau đó được xử lý để trở thành mực đen chất lượng cao. 45 phút khí xả từ ô tô sẽ tạo ra 28ml mực. Nhờ đó chất thải gây ô nhiễm có thể biến thành tác phẩm nghệ thuật.

Theo vnexpress

;