Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới

09/01/2017, 23:01 [GMT+7]

Năm 2017, Tổng cục Du lịch sẽ đổi mới cách thức, nội dung xúc tiến quảng bá du lịch ở trong nước và nước ngoài theo hướng tập trung, chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường việc cung cấp thông tin, truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch, nhất là cho khách du lịch nước ngoài.


Năm 2017 và đầu năm 2018, theo kế hoạch, Tổng cục Du lịch sẽ tham dự rất nhiều hội chợ du lịch quốc tế ở nước ngoài: ITB Berlin (Đức), MITT (Nga), WTM (Anh), CITM (Trung Quốc), TRAVEX (ASEAN), KOTFA (Hàn Quốc) JATA (NHật Bản), ITF (Đài Loan) và chủ trì tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường: Hàn Quốc, Úc và New Zealand, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Tây Ban Nha… Trong đó, tập trung vào chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và hoạt động quảng bá, xúc tiến nhân dịp Năm APEC 2017 tại Việt Nam.


Đồng thời, tiếp tục triển khai Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020, tập trung vào các hoạt động E-marketing; tăng cường liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng, liên kết trong việc xây dựng sản phẩm du lịch.


Tổng cục Du lịch cũng sẽ phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2017 tại Lào Cai và xây dựng kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 tại Quảng Ninh; tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn: Hội chợ VITM 2017, Hội chợ ITE HCMC 2017; tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa để đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa.


Để chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng như hỗ trợ các đơn vị xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch, Tổng cục Du lịch đã thông báo Kế hoạch xúc tiến du lịch dự kiến năm 2017 tới các Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn. Trên cơ sở kế hoạch này, Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch nghiên cứu, xây dựng kế hoạch của địa phương, đơn vị và chủ động phối hợp với Tổng cục Du lịch triển khai kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch quốc gia.


Đ.V

;