Hội Cựu chiến binh TP. Nha Trang: Xây dựng hội vững mạnh toàn diện

Thứ Năm, 11/05/2017, 05:24 [GMT+7]

Hội Cựu chiến binh TP. Nha Trang: Xây dựng hội vững mạnh toàn diện

5 năm qua, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Nha Trang đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Bên cạnh giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa nghèo và làm giàu hợp pháp, các cấp hội CCB thành phố tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.


Giúp nhau phát triển kinh tế


Ông Hoàng Ngọc Chế - Chủ tịch Hội CCB TP. Nha Trang cho biết, những năm qua, để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB thành phố đã đề ra chương trình cụ thể, thiết thực, trọng tâm là giúp đỡ về vốn và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Các tổ chức hội luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc định hướng, hướng dẫn cho hội viên tham gia phát triển kinh tế; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ hội viên CCB đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Hội đã thường xuyên động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vượt khó đi lên. Đồng thời, các cấp hội luôn quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật cho hội viên. Từ năm 2012 đến nay, có 450 cán bộ, hội viên tham gia 51 lớp tập huấn về xóa đói giảm nghèo, nâng cao kiến thức sử dụng vốn, quản lý kinh tế, khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ môi trường… Cùng với đó, hội đứng ra tín chấp cho các hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn khác để sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Hàng năm, cán bộ, hội viên CCB đã huy động được khoảng 58,4 tỷ đồng từ các nguồn vốn như: kênh 120 hỗ trợ việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng khác… Theo đó, đã có 750 lượt hội viên vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 11,7 tỷ đồng để có vốn sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống. Năm 2012, toàn hội có 38 hộ nghèo, chiếm 0,9%, đến năm 2014 không còn hộ nghèo, hiện nay chỉ còn 15 hộ cận nghèo. Hiện nay, toàn hội có 297 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 212 chủ doanh nghiệp là hội viên CCB, 2 hợp tác xã, 11 trang trại, tạo việc làm cho hơn 2.100 lao động, trong đó có 40% là CCB, cựu quân nhân.

 

. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh


Theo lãnh đạo Hội CCB thành phố, cùng với giúp nhau phát triển kinh tế, nét nổi bật của hội trong thời gian qua là công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Bằng nhiều biện pháp thiết thực, hội làm tốt công  tác phát triển hội viên, đảm bảo số lượng, chất lượng. Năm 2012, Hội CCB thành phố có hơn 5.170 hội viên, đến nay phát triển lên hơn 6.100 hội viên.


Cùng với đó, hội tập trung xây dựng chi hội, hội cơ sở đảm bảo về chất lượng sinh hoạt với các hoạt động phong phú, thiết thực. Hội luôn hướng về cơ sở, tổ chức xây dựng chi hội điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình nhằm đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Hàng năm, bình quân có 99% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có hơn 80% trong sạch vững mạnh xuất sắc; 99% hội viên đạt gương mẫu và  gia đình hội viên gia đình văn hóa.


Các cấp hội chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp để vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình kinh tế - xã hội và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã thực hiện tốt phong trào đường CCB tự quản, với 97 con đường đạt chuẩn 3 tiêu chí. Hội đã hòa giải mâu thuẫn được 416 trường hợp có hiệu quả, giữ được tình làng nghĩa xóm.


THÀNH NAM

 Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh: Nhiệm kỳ qua, Hội CCB TP. Nha Trang thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả đáng ghi nhận.  Công tác xây dựng hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là đơn vị dẫn đầu CCB toàn tỉnh 4 năm liền. Cùng với đó, hội đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp.
 


 

.

các thông tin tiện ích

.
31442