3 tháng huấn luyện ở Tiểu đoàn 460

Thứ Sáu, 12/05/2017, 05:41 [GMT+7]

3 tháng huấn luyện ở Tiểu đoàn 460