Tuyển chọn bổ sung 5 trí thức trẻ cho Khánh Sơn và Khánh Vĩnh

06/03/2017, 22:53 [GMT+7]

Ông Lưu Ngọc Phi - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sở đang thực hiện kế hoạch tuyển chọn bổ sung trí thức trẻ tăng cường về công tác tại các xã trên địa bàn 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn.


- Xin ông cho biết số lượng, yêu cầu, hình thức và điều kiện tuyển chọn?


- Dự kiến, tỉnh sẽ tuyển chọn bổ sung 5 trí thức trẻ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tăng cường về công tác tại UBND các xã thuộc 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; thời gian tình nguyện là 5 năm kể từ ngày về nhận công tác tại xã. Việc tuyển chọn trí thức trẻ căn cứ trên nhu cầu bố trí, sử dụng trước mắt và định hướng phát triển lâu dài với trí thức trẻ của từng xã; bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật. Việc tuyển chọn được thực hiện bằng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và phỏng vấn của hội đồng xét tuyển. Đối tượng dự xét tuyển: không quá 27 tuổi tính đến thời điểm xét tuyển; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa từ 5 năm trở lên (ưu tiên các trí thức trẻ có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các xã có nhu cầu); tốt nghiệp đại học chính quy trở lên (riêng người dân tộc thiểu số tốt nghiệp từ cao đẳng chính quy trở lên), ngành học phù hợp với nhu cầu cần tăng cường của các xã và nhiệm vụ dự kiến bố trí đối với trí thức trẻ ở xã.


- Việc xét tuyển sẽ được tiến hành như thế nào, thưa ông?


- Về phương thức xét tuyển, sẽ căn cứ kết quả học tập, điểm tốt nghiệp, kết quả phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, điểm ưu tiên (nếu có) và nguyện vọng được xét tuyển về công tác tại các xã trên địa bàn tỉnh. Kết quả xét tuyển của trí thức trẻ dựa trên các cơ sở sau: điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm học tập chưa nhân hệ số 2); có kết quả điểm xét tuyển cao hơn lấy thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí công việc. Trường hợp nhiều người dự tuyển cùng vị trí có số điểm ngang nhau sẽ xét đến các nội dung ưu tiên sau: có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã có nhu cầu; thuộc nguồn cán bộ quy hoạch dài hạn của tỉnh; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện (thị xã, thành phố) mà nơi đó có xã có nhu cầu tăng cường trí thức trẻ; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu vẫn chưa xác định được khi xét đến các nội dung ưu tiên trên thì việc xác định kết quả xét tuyển sẽ do hội đồng xét tuyển quyết định. Kết quả xét tuyển sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, trang web của Sở Nội vụ và gửi thông báo tới người dự tuyển.


Một số lưu ý với người đăng ký xét tuyển: nội dung ôn tập đối với phần phỏng vấn được đăng trên trang web của Sở Nội vụ tại địa chỉ: snv.khanhhoa.gov.vn và niêm yết tại trụ sở cơ quan (khu liên cơ 1, số 1 Trần Phú, Nha Trang). Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ  ngày 1-3 đến 3-4-2017; địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và trên trang web của Sở Nội vụ, tại UBND cấp huyện và UBND các xã nơi tuyển dụng.


- Xin cảm ơn ông!


N.D (Thực hiện
 

;