TP. Nha Trang:

Sắp xếp quân nhân dự bị cho các đơn vị đạt 95%

07/03/2017, 21:46 [GMT+7]

Ngày 7-3, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác động viên quân đội năm 2016 và hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2017.


Năm 2016, TP. Nha Trang đã chỉ đạo các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội nắm chắc về số lượng, thời gian, chất lượng quân nhân xuất ngũ. Đồng thời tổ chức đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên; sắp xếp quân nhân dự bị cho các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đạt 95% so với chỉ tiêu, trong đó có 80% quân nhân dự bị động viên được biên chế theo đúng chuyên nghiệp quân sự. Sắp xếp phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu. Thành phố cũng xây dựng các đầu mối đơn vị dự bị động viên đạt 100% so với chỉ tiêu; tỷ lệ đảng viên trong quân nhân dự bị đạt 10,3%.


Năm 2017, Cơ quan Quân sự TP. Nha Trang tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tổ chức sắp xếp quân nhân đúng chuyên ngành quân sự, thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, phong và thăng quân hàm, bảo đảm chi trả phụ cấp kịp thời, đúng quy định...


THÀNH NAM
 

;