Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

17/03/2017, 22:17 [GMT+7]

Sáng 17-3, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết số 19-2017 của Chính phủ đối với lĩnh vực thuế. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, các phòng chức năng và các chi cục thuế tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Khánh Hòa
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Khánh Hòa


Thời gian qua, ngành Thuế đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 19 của Chính phủ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Năm 2016, Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành mới 7 thủ tục hành chính (TTHC), bãi bỏ 92 TTHC. Tính đến cuối năm 2016, có 300 TTHC lĩnh vực thuế, giảm 85 TTHC so với thời điểm 31-12-2015. Đáng chú ý, có 118 TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. Cả nước có khoảng 566.662 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng. Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối triển khai nộp thuế điện tử với 43 ngân hàng thương mại… Riêng tại Khánh Hòa, tính đến cuối năm 2016, có hơn 9.250 doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng; hơn 8.150 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công với cơ quan Thuế và ngân hàng...

 
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị, thời gian tới, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; rà soát, đơn giản hóa TTHC; mở rộng thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử; tăng cường  kỷ luật kỷ cương trong ngành…


NGUYỄN KIM
 

;