Khai mạc phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 3-2017

15/03/2017, 15:10 [GMT+7]

Sáng 15-3, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 3-2017 đã được khai mạc tại TP. Nha Trang. Các ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Thông – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp còn có các ông: Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần  Ngọc Thanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các vị Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu khai mạc phiên họp.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu khai mạc phiên họp.

 

Chủ tọa điều hành phiên họp
Chủ tọa điều hành phiên họp

 

Quang cảnh tại phiên họp
Quang cảnh tại phiên họp


Trong buổi sáng, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh trong quý I-2017. Bên cạnh đó, đã xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề về: việc thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh liên quan đến thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; kết quả xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực trong giai đoạn 2011-2016; kế hoạch triển khai và một số vấn đề còn khác nhau trong việc thực hiện phân cấp cho chính quyền địa phương (theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương).

 

Ông Nguyễn Khắc Hà – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao giải trình một số nội dung liên quan đến việc quản lý hoạt động quảng cáo.
Ông Nguyễn Khắc Hà – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao giải trình một số nội dung liên quan đến việc quản lý hoạt động quảng cáo.


Buổi chiều, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghe đại diện UBND tỉnh giải trình; xem xét, cho ý kiến đối với 2 nhóm vấn đề gồm: chính sách tái định cư và quy hoạch phát triển ngành thủy sản. Các vấn đề được đặt ra xung quanh thực hiện chính sách tái định cư như: chi trả hỗ trợ bồi thường, tái định cư; bố trí nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng kỷ thuật khu tái định cư; chính sách hỗ trợ sản xuất, chính sách hỗ trợ an sinh khác. Các vấn đề liên quan đến quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh như: công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản; giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường; tiêu thụ sản phẩm; áp dụng khoa học kỹ thuật trong chế biến, nuôi trồng thủy sản.  

 

Ông Nguyễn Ngô – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thảo luận về vấn đề quảng cáo bằng tiếng nước ngoài.
Ông Nguyễn Ngô – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thảo luận về vấn đề quảng cáo bằng tiếng nước ngoài.


Phát biểu khai mạc phiên họp, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, trong phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, đánh giá nhiều nội dung quan trọng, được cử tri trong tỉnh quan tâm. Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị, Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo và các Ủy viên UBND tỉnh với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiên cứu, thảo luận các nội dung của phiên họp. Trên cơ sở đó, cần chỉ ra những tồn tại, bất cập trong thực hiện chính sách tái định cư, quy hoạch nuôi trồng thủy sản, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; đề ra giải pháp để giải quyết, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân và cử tri toàn tỉnh.


HẢI LĂNG – VĂN KỲ


 

;