Giải đáp kiến nghị cử tri

Nghiên cứu phương án tuyển sinh lớp 1

19/03/2017, 21:46 [GMT+7]

Kiến nghị của cử tri: Việc tuyển sinh lớp 1 theo khu vực gây thiệt thòi cho các cháu ở những nơi mà các trường chưa đạt chuẩn quốc gia (hoặc trường có chất lượng giáo dục chưa tốt), đề nghị UBND TP. Nha Trang nghiên cứu lại phương án tuyển sinh lớp 1 để tạo công bằng trong hưởng thụ chất lượng giáo dục, có các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều ở các trường.


Vấn đề này UBND TP. Nha Trang trả lời như sau:


Trước khi UBND thành phố phê duyệt kế hoạch số 547/KH-GDĐT-TH ngày 14-6-2016 về việc tuyển sinh lớp 1 năm 2016 - 2017, đã thực hiện lấy ý kiến về việc phân tuyến, phân diện tuyển sinh và đã được sự đồng thuận của tất cả các UBND xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong đó có quy định “Những xã, phường có từ 2 trường tiểu học trở lên thì tùy theo tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường cùng với UBND xã (phường) quy định tuyến tuyển sinh phù hợp (theo địa bàn thôn, tổ dân phố) nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thu hút hết số trẻ trong độ tuổi ở địa bàn ra lớp”. Do vậy, việc tuyển sinh theo khu vực địa bàn dân cư tại phường Phước Long nói riêng và toàn thành phố nói chung là nhằm để đảm bảo sự cân bằng số học sinh giữa các trường và tránh tình trạng quá tải ở những trường chuẩn quốc gia (vì quy định sĩ số học sinh trường chuẩn quốc gia không quá 38 học sinh/lớp).


Chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố khá đồng đều và ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất các trường đã được UBND thành phố đầu tư và vẫn đang tiếp tục đầu tư, trang bị ngày càng hoàn thiện, đầy đủ nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác dạy - học tại các trường, phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày.


UBND thành phố sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chuyển giáo viên có chất lượng giữa các trường nhằm đảm bảo cân bằng về số lượng, chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục. 

;