Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa:

Tập huấn quân sự cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn

16/03/2017, 21:26 [GMT+7]
Từ ngày 13 đến 18-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn quân sự năm 2017 cho 130 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
 
Trong 6 ngày, các học viên được tập huấn những nội dung cơ bản về: hệ thống văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ ở cơ sở; công tác đăng ký, quản lý và huy động kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị; thống nhất văn kiện công tác đảng, công tác chính trị và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; những hướng dẫn, thông tư của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ và công tác xây dựng, thống kê lực lượng dân quân tự vệ…
 
Văn Điệp
;