Khảo sát tình hình thực thi pháp luật về thủy sản trên địa bàn tỉnh

16/02/2017, 22:22 [GMT+7]

Ngày 16-2, đoàn công tác Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về việc khảo sát thực tế tình hình thực thi pháp luật về thủy sản trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, về khai thác thủy sản có 3 chỉ tiêu vượt mức quy hoạch là tổng sản lượng khai thác (111%), tổng số tàu thuyền máy (145%), tổng công suất tàu thuyền (177%), riêng chỉ tiêu năng lực tàu cá chỉ đạt 57%  so với quy hoạch. Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, kiểm soát tàu thuyền còn hạn chế; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt thấp (36,43%) so với chỉ tiêu quy hoạch. Chế biến, xuất khẩu thủy sản, sản lượng xuất khẩu đạt 159% kế hoạch, giá trị kim ngạch xuất khẩu vượt chỉ tiêu 149%... Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh có gặp khó khăn như: 60% tàu thuyền khai thác hải sản chủ yếu hoạt động ven bờ, hiệu quả kinh tế thấp, gây cạn kiệt thủy sản ven bờ; dịch vụ hậu cần nghề cá và nguồn lực còn yếu chưa đáp ứng nhu cầu đánh bắt xa bờ; truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng sản phẩm còn nhiều khó khăn...


Tỉnh kiến nghị, các bộ, ngành liên quan cần ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra chất lượng giống thủy sản; bố trí kinh phí thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư Trung tâm Nghề cá lớn; hỗ trợ tăng cường xúc tiến thương mại và thông tin thị trường; thường xuyên cập nhật cảnh báo môi trường và dịch bệnh để hướng dẫn ngư dân sản xuất hiệu quả.


Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh; đồng thời đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo chi tiết, đặc biệt là các góp ý liên quan đến cơ chế, chính sách thực thi pháp luật về thủy sản để tổng hợp báo cáo Quốc hội.


M.T
 

;