Góp ý Đề cương tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

17/02/2017, 21:06 [GMT+7]

Chiều 17-2, Thường trực UBND tỉnh đã họp với các sở, ban, ngành liên quan để góp ý dự thảo Đề cương tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Theo đại diện Trường Đại học Nha Trang (đơn vị tư vấn) đề cương này nhằm mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó TP. Nha Trang là hạt nhân; là trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học - công nghệ cung cấp dịch vụ chất lượng cao hàng đầu trong nước về lĩnh vực kinh tế biển và chăm sóc sức khỏe; tiến tới xóa bỏ đói nghèo, nâng cao mức sống cho người dân toàn tỉnh... Dự thảo đề cương đề ra 5 định hướng với 18 giải pháp chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2050.
Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày, ý kiến góp ý của Thường trực UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành của tỉnh, ông Lê Đức Vinh đề nghị Trường Đại học Nha Trang tiếp thu các ý kiến của thành viên dự họp để tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh đề cương. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu tính đột phá trong phát triển kinh tế biển và các lĩnh vực liên quan như: du lịch, y tế, thủy sản, khoa học công nghệ; đề xuất các giải pháp đột phá trong kinh tế biển nhất là đột phá về con người và sự cạnh tranh…


B.A

;