Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017

11/01/2017, 23:12 [GMT+7]

Ngày 11-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo.

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.


Năm 2016, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu và phối hợp tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương; bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ.


Đến nay, đã thực hiện bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động 8 trường hợp cán bộ theo sự phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVII. Đồng thời, phối hợp tham mưu công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau bầu cử, tham mưu ổn định bộ máy chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, tham mưu triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng hợp, thẩm định rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026…

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Thanh Quang yêu cầu, năm 2017, công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cần mạnh dạn trong công tác đánh giá cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, tập trung công tác luân chuyển cán bộ, lưu ý bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách cho phù hợp với quy định của Trung ương và vận dụng hợp lý đối với tình hình thực tiễn ở địa phương; tiếp tục xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ sai phạm…


N.D
 

;