Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017

09/01/2017, 21:56 [GMT+7]

Ngày 9-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổng kết công tác dân vận năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Năm 2016, công tác dân vận có những chuyển biến tích cực. Hệ thống làm công tác dân vận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đẩy mạnh phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương.


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu năm 2017, ban dân vận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết đặc biệt là Nghị quyết 25 Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tham mưu cho các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào vùng khó khăn; thực hiện tốt chính sách pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện cho tín đồ các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật; phát động Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ thực hiện các chủ trương, dự án, công trình của tỉnh…


Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể.


N.D

;