Triển khai công tác thanh tra năm 2017

11/01/2017, 23:27 [GMT+7]

Sáng 11-1, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và chỉ đạo hội nghị. Ở điểm cầu Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2017, ngành Thanh tra cần bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước để xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.


Năm 2016, công tác thanh tra được chỉ đạo triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, yêu cầu và định hướng; kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi. Tại Khánh Hòa, toàn ngành đã triển khai 113 cuộc thanh tra hành chính và 2.860 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 11 tỷ đồng; kỷ luật hành chính 3 trường hợp; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 60 cá nhân, 46 tổ chức; chuyển cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự 1 vụ; ban hành hơn 8.700 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.


Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng. Theo đó, Khánh Hòa có 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ.


N.V
 

;