Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

08/01/2017, 22:59 [GMT+7]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và tổ chức Tết năm 2017.


Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương không lợi dụng việc tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp, các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác… để ăn uống, tiệc tùng, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi. Thực hiện nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nhất là việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, Tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, công tác khi có đoàn công tác đến địa phương, cơ quan, đơn vị mình; không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, tặng quà và ăn uống lãng phí. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết 2017 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.


Ngọc Khánh

;