Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho đội ngũ báo cáo viên, văn nghệ sĩ, trí thức và báo chí

04/01/2017, 22:03 [GMT+7]

Ngày 4-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết (NQ) Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tương đương, trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí.


Buổi sáng, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt NQ số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện NQ số 04; chuyên đề những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Buổi chiều, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt các NQ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: NQ số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; NQ số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đồng chí Lê Đức Vinh cũng truyền đạt NQ số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Kết luận số 09 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016.


Sau học tập, quán triệt, các đại biểu viết phiếu thu hoạch kết quả học tập, nghiên cứu NQ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).


K.N
 

;