Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

04/01/2017, 22:04 [GMT+7]

Ngày 4-1, khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua năm 2016. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dự hội nghị.


Năm 2016, 12 đơn vị trong khối đẩy mạnh các phong trào thi đua; việc đăng ký các danh hiệu thi đua được thực hiện nghiêm túc với tiêu chí cụ thể, sát thực tiễn. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính tích cực, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị năm 2017, các đơn vị trong khối triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm nay như: triển khai thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.


Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã bầu chọn để đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen cho 6 đơn vị.


N.D

;