Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa bất thường

05/01/2017, 22:43 [GMT+7]

. Thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy


. Thống nhất đề nghị chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh


Chiều 5-1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bất thường. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 


Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại cán bộ năm 2016 của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỉnh ủy cũng thống nhất đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


N.D

 

;