Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

09/01/2017, 05:09 [GMT+7]

Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND TP. Nha Trang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XI, HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri.

Đã quan tâm giải quyết


Tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và chuyển đến UBND thành phố xem xét, giải quyết. Nội dung kiến nghị của cử tri đề cập đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình hạ tầng giao thông đường bộ; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch, việc triển khai các dự án trên địa bàn; công tác đảm bảo an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; vấn đề dạy thêm, học thêm… Qua giám sát, trong 135 ý kiến, kiến nghị của cử tri, có 64 ý kiến, kiến nghị đã được UBND thành phố trả lời và chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết (chiếm 47,4%); 59 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết (chiếm 43,7%); còn 12 ý kiến, kiến nghị UBND thành phố chưa giải quyết (chiếm 8,9%).

 

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP. Nha Trang tiếp xúc cử tri thành phố
Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP. Nha Trang tiếp xúc cử tri thành phố


Theo ông Nguyễn Lê Đình Trị - Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang, kết quả giám sát cho thấy, UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn đã xác định rõ việc trả lời kiến nghị của cử tri là thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình. Nhìn chung, các cơ quan chức năng khá nghiêm túc trong việc tiếp thu, trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhiều ý kiến đã được giải quyết thấu đáo, góp phần nâng cao lòng tin của nhân dân, giải quyết được phần nào những nhu cầu, bức xúc của người dân. Trong quá trình giải quyết đã có sự phối hợp giữa các cơ quan của tỉnh, thành phố và xã, phường về những nội dung liên quan đến trách nhiệm chung như: công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; trật tự, mỹ quan đô thị; đền bù, giải tỏa, tái định cư khi thực hiện các dự án; vệ sinh môi trường; việc đầu tư cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Vĩnh Lương, Phước Đồng, các đảo trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên…


Còn một số hạn chế


Bên cạnh kết quả đạt được, việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn một số hạn chế. Đó là, một số ý kiến, kiến nghị phải có sự phối hợp với các ban, ngành của tỉnh nên còn chậm giải quyết. Một số vấn đề cử tri có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Một số phòng, ban chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp thu, trả lời và tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri dẫn đến việc giải quyết còn kéo dài. Một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri còn mang tính chung chung, chưa đúng trọng tâm câu hỏi, chưa nghiên cứu để có giải pháp giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, vướng mắc trong thực tiễn làm cho cử tri phải kiến nghị nhiều lần. Biện pháp chỉ đạo của UBND thành phố chưa thật hiệu quả, trách nhiệm của các cơ quan thực hiện giải quyết chưa cao, còn kéo dài thời gian giải quyết một số vụ việc.


Ông Nguyễn Lê Đình Trị cho biết, từ khi tiếp thu, xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến khi UBND thành phố xem xét giải quyết và có văn bản trả lời cho HĐND thành phố trong thời gian rất ngắn nên việc giải quyết một số nội dung chưa thể thực hiện được. Có những kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan liên quan, nội dung phức tạp cần có thời gian xem xét, phối hợp để giải quyết nên không thể đáp ứng yêu cầu được giải quyết ngay của cử tri.  


Cần tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về dân sinh


Trên cơ sở kết quả giám sát và kiến nghị của Thường trực HĐND thành phố, tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về vấn đề này. Trong đó, HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả và kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tiếp tục giải quyết dứt điểm 59 kiến nghị đang triển khai giải quyết và 12 ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết. Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, cần tiếp tục rà soát để báo cáo, kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết. HĐND thành phố lưu ý UBND thành phố cần tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố, đặc biệt là tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh mà cử tri kiến nghị nhiều lần như: vấn đề an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nhà ở của người dân trong vùng quy hoạch, đầu tư sửa chữa những tuyến đường hư hỏng để tạo thuận lợi cho người dân đi lại… Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và chủ tịch UBND các xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết và tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến cử tri.


Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch và thực hiện tốt công tác quy hoạch, khắc phục sự chồng chéo giữa các quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, kiến nghị tỉnh thu hồi các dự án không triển khai hoặc triển khai quá chậm không đúng tiến độ đã cam kết; tiếp tục quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vấn đề dân sinh khác.


N.D
 

;