Đổi mới hình thức kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở

10/01/2017, 22:46 [GMT+7]

Chiều 10-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở (gọi tắt là BCĐ) cấp tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác năm 2016 và bàn phương hướng năm 2017.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.


Năm 2016, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường triển khai thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua. Công tác giám sát, kiểm tra được phát huy, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân. BCĐ từ tỉnh đến huyện đã kiểm tra được 100 đơn vị ở tất cả các loại hình. Tuy vậy, vẫn còn một số cấp ủy chưa quan tâm kiện toàn hoạt động của BCĐ; một số dự án chậm triển khai chưa được báo cáo kịp thời; việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp chậm chuyển biến…


Năm 2017, BCĐ tập trung triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về QCDC; tiếp tục kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện QCDC; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ; tăng cường cải cách hành chính; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia giám sát; đẩy mạnh thực hiện QCDC trong các loại hình doanh nghiệp; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…


Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu, thời gian tới, BCĐ cần quan tâm đổi mới hình thức kiểm tra QCDC ở cơ sở; gắn việc kiểm tra với công tác cải cách hành chính và thực hiện công tác dân vận chính quy đối với các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp rà soát các quy định ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các ngành hoàn thiện các công trình văn hóa phục vụ người lao động…


S.D
 

;