Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư 194 BOT - Quốc lộ 1 Cam Ranh:

Kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng

11/01/2017, 18:30 [GMT+7]

Ngày 11-1, Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư 194 BOT - Quốc lộ 1 Cam Ranh (Đảng bộ xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) tổ chức lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

 

Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho ông Trần Nam Trung
Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho ông Trần Nam Trung


Theo đó, 2 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng đợt này gồm có ông: Trần Nam Trung và Phạm Văn Thưởng. Tại buổi lễ, bí thư chi bộ đã trao quyết định của Thành ủy Cam Ranh cho 2 ông. Đồng thời giao nhiệm vụ, trong thời gian là đảng viên dự bị 2 đảng viên mới cần phấn đấu rèn luyện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức tác phong và chuyên môn nghiệp vụ; phấn đấu sau thời gian 12 tháng thử thách được chuyển đảng chính thức.

 

Các thành viên Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư 194 BOT - Quốc lộ 1 Cam Ranh
Các thành viên Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư 194 BOT - Quốc lộ 1 Cam Ranh


Được biết, Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư 194 BOT - Quốc lộ 1 Cam Ranh được thành lập ngày 16-3-2016. Đến nay chi bộ đã có 9 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên chính thức.


THÀNH NAM


 

;