Cần đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng

05/01/2017, 22:48 [GMT+7]

Ngày 5-1, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tại Khánh Hòa, các ông: Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.


Năm 2016, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2017, Ban Dân vận Trung ương xây dựng 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, có triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương về công tác dân vận; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở…


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong bối cảnh hiện nay, công tác dân vận của Đảng cần nắm chắc tình hình nhân dân, đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng và thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…


N.D
 

;