Các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước:

Phát triển được 2.023 đảng viên

13/01/2017, 23:29 [GMT+7]

Chiều 13-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 952 của tỉnh chủ trì họp đánh giá kết quả công tác phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Theo Ban chỉ đạo 952 (Ban chỉ đạo phát triển đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực nhà nước), tính đến tháng 12-2016, toàn tỉnh đã thành lập 102 tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước và phát triển được 2.023 đảng viên; trong đó, riêng năm 2016 thành lập được 8 tổ chức đảng và kết nạp 138 đảng viên. Toàn tỉnh thành lập được 532 tổ chức công đoàn cơ sở và kết nạp được 43.225 đoàn viên, trong đó, năm 2016 thành lập 71 công đoàn cơ sở và kết nạp 9.565 đoàn viên; thành lập được 56 tổ chức đoàn thanh niên và kết nạp 761 đoàn viên, hội viên, trong đó, năm 2016 thành lập 9 tổ chức đoàn thanh niên, 2 tổ chức hội liên hiệp thanh niên và kết nạp 118 đoàn viên, hội viên.


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, các thành viên Ban chỉ đạo và địa phương, đơn vị cần nhận thức rõ công tác phát triển đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực nhà nước cần gắn với sự phát triển của DN, phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của DN, chủ DN và người lao động. Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có hướng dẫn cụ thể cho các DN trong triển khai Nghị định 98 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại DN thuộc mọi thành phần kinh tế; UBND tỉnh nghiên cứu các chính sách ưu đãi cho DN thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đoàn thể. Đồng chí cũng thống nhất đề ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm về phát triển đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực nhà nước; tổ chức gặp mặt, biểu dương các đảng viên tiêu biểu…


N.D
 

;