Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Ba, 14/06/2016, 12:41 [GMT+7]

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

• Ông Nguyễn Tấn Tuân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021


• Ông Lê Đức Vinh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021


Sáng 14-6, tại TP. Nha Trang đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII; Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa V; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; 54 đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu khai mạc kỳ họp.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Quang cảnh tại kỳ họp.
Quang cảnh tại kỳ họp.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.


Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Thanh Quang nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra với tinh thần tiết kiệm, dân chủ, đúng pháp luật; cử tri trong tỉnh đã đi bầu đạt tỷ lệ cao (99,70%) và đã tín nhiệm bầu đủ 54 vị đại biểu HĐND tỉnh, những người có đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Thanh Quang mong muốn, các vị đại biểu HĐND vừa mới trúng cử thực hiện những điều đã hứa trước cử tri, để góp phần làm cho hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri.


Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 54 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa VI trúng cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua đủ tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tấn Tuân được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI.
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tấn Tuân được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI.

 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

 

Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI phát biểu nhận nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI phát biểu nhận nhiệm vụ.

 

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII đã được 100% đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các ông Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V; Phan Thông - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa V đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh khóa VI cũng đã quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa VI; bầu Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa VI; bầu 24 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa VI.

 

Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Vinh được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng ông Lê Đức Vinh được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

 

Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI phát biểu nhận nhiệm vụ
Ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI phát biểu nhận nhiệm vụ


Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh của UBND tỉnh. Theo đó, ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các ông: Trần Sơn Hải – Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Đào Công Thiên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Duy Bắc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn bầu các Ủy viên UBND tỉnh khóa VI.


Kỳ họp đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu đã xem xét, thông qua các nghị quyết: Quyết định số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2016.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2016.
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2016.


Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa VI phải nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đáp ứng được sự tin tưởng, mong đợi của cử tri tỉnh nhà. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri do UBMTTQVN tỉnh tổng hợp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, khóa VI; đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được cử tri quan tâm.


HẢI LĂNG – VĂN KỲ

 


 

Danh sách Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa1. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch HĐND tỉnh


Năm sinh: 1964; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật


2. Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Năm sinh: 1961; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học


3. Ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Năm sinh: 1959; Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế; Đại học hành chính


4. Ông Nguyễn Chuyện - Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Pháp chế


Năm sinh: 1959; Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính; Cao đẳng sư phạm Văn


5. Ông Nguyễn Ngô - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách


Năm sinh: 1962; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế, Cử nhân hành chính


6. Ông Hồ Văn Mừng - Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Văn hóa - Xã hội


Năm sinh: 1977; Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học chuyên ngành ngoại ngữ; cử nhân Quản lý Kinh tế


7. Ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Dân tộc


Năm sinh: 1967; Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính


8. Ông Trần Văn Hoan - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh


Năm sinh: 1961; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Đại học Báo chí Tuyên truyền


 


 

Danh sách Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa1. Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh


Năm sinh: 1965; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng


2. Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh


Năm sinh: 1959; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công


3. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh


Năm sinh: 1962; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, Đại học Xuất bản


4. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh


Năm sinh: 1962; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế


5. Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh


Năm sinh: 1965; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư Văn hóa học, Tiến sĩ Ngữ văn

 


 

 

 

.

các thông tin tiện ích