Tập trung xây dựng các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 (*)

03/12/2013, 23:28 [GMT+7]

(Phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 16 của ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)


Kính thưa các đồng chí đại biểu,


Thưa các đồng chí Tỉnh ủy viên.


Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay Tỉnh ủy họp Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; thảo luận và thông qua Chương trình làm việc, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 của Tỉnh ủy; xem xét Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về Đề án chuyển các cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa và một số vấn đề quan trọng khác.


Thay mặt Ban Thường vụ, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đại biểu khách mời đã về dự Hội nghị và xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất.


Thưa các đồng chí,


Năm 2013 là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Thông thường, kết quả đạt được của năm này sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề từ tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước, kinh tế của tỉnh năm 2013 tiếp tục giảm sút, một số chỉ tiêu quan trọng không đạt mức kế hoạch đề ra và thấp so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Nhiều dự án đầu tư quan trọng bị đình trệ, thậm chí có dự án nhà đầu tư tự xin chấm dứt đầu tư như dự án Nhà máy đóng tàu Oshima.


Dự báo tình hình khó khăn sẽ còn tiếp tục kéo dài sang năm 2014, nền kinh tế tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng khả năng sẽ tăng trưởng chậm; hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, tập trung tháo gỡ những vấn đề như thị trường, nguyên liệu sản xuất; thâm hụt ngân sách gây áp lực lớn lên nhu cầu chi công, chúng ta vẫn chưa có nhân tố mới làm động lực kích thích tăng trưởng... Bối cảnh đó, đề nghị Tỉnh ủy tập trung xem xét, đánh giá cụ thể khả năng tăng trưởng của năm 2014. Với quan điểm là phải hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, chúng ta cần xác định chính xác, rõ ràng những nguồn lực, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, qua đó thống nhất đưa vào Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 để làm cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.


Đối với công tác xây dựng Đảng, đây là năm có nhiều khó khăn và khối lượng công việc tương đối lớn, nhìn chung chúng ta đã triển khai thực hiện tốt, đồng bộ và hiệu quả các nhóm công việc. Tỉnh ủy đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả thiết thực việc khắc phục những thiếu sót sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã góp phần tạo nên chuyển biến nhất định trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, vô cảm, xa dân; góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.


Nhiệm vụ, công việc năm 2014 sẽ nhiều và hết sức nặng nề, song song với việc tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; chúng ta sẽ triển khai tổng kết các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, tổng kết 30 năm đổi mới theo chỉ đạo của Trung ương; sẽ nghiên cứu thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, chuẩn bị nội dung và công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020... Để chuẩn bị tốt cho những công việc này, tôi đề nghị Tỉnh ủy tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; phân tích, góp ý hoàn thiện Chương trình làm việc và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 của Tỉnh ủy, sau hội nghị sẽ ban hành triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.


Theo quy chế làm việc, tại kỳ họp này, Tỉnh ủy sẽ xem xét, đánh giá các nội dung của Đề án Chuyển các cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa, đây là vấn đề quan trọng và cũng rất phức tạp. Với chủ trương chung là xây dựng một khu hành chính tập trung nhằm thuận tiện, phục vụ tốt hơn trong giao dịch hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị, tôi đề nghị Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu, cho ý kiến để thống nhất chủ trương một số vấn đề trọng tâm, mang tính định hướng như: sự cần thiết phải chuyển các cơ quan hành chính; vị trí chọn để xây dựng khu hành chính mới; mô hình xây dựng Trung tâm hành chính; tiến độ triển khai...


Thưa các đồng chí,


Tiếp tục thực hiện việc chất vấn của các đồng chí Tỉnh ủy viên tại kỳ họp Ban Chấp hành, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, qua quá trình theo dõi, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời qua các nội dung thảo luận, nghiên cứu, xem xét tại kỳ họp lần này, nếu thấy vấn đề gì còn chưa rõ, có chủ trương, vụ việc gì không phù hợp, hãy thẳng thắn, cởi mở và có ý kiến chất vấn vào cuối kỳ họp.


Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.


Xin trân trọng cảm ơn.


-------------------------


(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

 

;