Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho hơn 100 linh mục, chức sắc công giáo

Ngày 24-5, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho hơn 100 linh mục, chức sắc các dòng tu, giáo sứ trên địa bàn tỉnh.  

Cần tập trung hoàn thành các tiêu chí trong chương trình phát triển đô thị

Ngày 23-5, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020. 

Xã Diên Lộc: Phát huy các mô hình sản xuất chuyên canh

Ngày 23-5, ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Đảng ủy xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh về tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và phương hướng 7 tháng cuối năm.   

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442