Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7

Từ ngày 1-7, nhiều chính sách về hàng hải, thuế, đầu tư, bảo hiểm… có tác động xã hội sâu rộng bắt đầu có hiệu lực.

Từ ngày 1-7, khám bệnh dưới 195.000 đồng không phải cùng chi trả

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 2039 ngày 29-5-2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn du lịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn, nhất là việc sử dụng các dạng nhân viên như: hỗ trợ ngôn ngữ, tình nguyện viên... 

 
.

các thông tin tiện ích

31442