Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9

Ngày 10-8-2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 113/2015/NĐ-CP về các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Điều kiện để cán bộ được đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Đây là một nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7

Từ ngày 1-7, nhiều chính sách về hàng hải, thuế, đầu tư, bảo hiểm… có tác động xã hội sâu rộng bắt đầu có hiệu lực.

 
.

các thông tin tiện ích